Ngành sản xuất cà phê tại đất nước Ấn Độ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản lượng cà phê trong vụ mùa 2015/16 (từ tháng 10 năm trước đến tháng 09 năm sau) của Ấn Độ là 5,2 triệu bao 60kg, tăng nhiều hơn so với vụ mùa 2014/15 do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Sản xuất

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản lượng cà phê trong vụ mùa 2015/16 (từ tháng 10 năm trước đến tháng 09 năm sau) của Ấn Độ là 5,2 triệu bao 60kg, tăng nhiều hơn so với vụ mùa 2014/15 do điều kiện thời tiết thuận lợi. Cà phê vối Robusta chiếm 70% tổng sản lượng cà phê của Ấn Độ. Cà phê chè Arabica cũng cho sản lượng cao hơn năm ngoái khi những cây già tiếp tục được thay thế và trồng lại. Cây cà phê mất từ 3 đến 5 năm để phát triển từ hạt giống thành hoa/quả lần đầu tiên. Vụ thu hoạch cà phê Arabica kéo dài từ tháng 11 đến tháng 1, thu hoạch cà phê Robusta từ tháng 12 đến tháng 02.
Sản lượng cà phê liên vụ 2014/15 ở mức 5,1 triệu bao 60kg, thấp hơn so với dự kiến do thời tiết khô hạn kéo dài từ giữa tháng 03 và mưa liên tục hơn 60 ngày ở vùng Tây Nam làm cho rụng hạt, rụng lá và cây bị nấm. Mưa lớn kéo dài tại những vùng trồng cà phê chính đã làm cho sản lượng cà phê Arabica giảm.
Bảng sản lượng, nhập khẩu và tiêu thụ cà phê của Ấn Độ
Vụ mùa
2013/14
Vụ mùa
2014/15
Vụ mùa
2015/16
Diện tích (1000 ha)
419
412
410
Diện tích thu hoạch (1000 ha)
381
372
370
Cây ra quả (triệu cây)
568
553
541
Cây không ra quả (triệu cây)
64
79
91
Tổng số cây (triệu cây)
632
632
632
Tồn kho đầu kỳ
1.982
2.026
2.271
Sản lượng cà phê Arabica (nghìn bao 60kg)
1703
1400
1420
Sản lượng cà phê Robusta (nghìn bao 60kg)
3372
3700
3780
Tổng sản lượng (nghìn bao 60kg)
5075
5100
5200
Nhập khẩu hạt cà phê (nghìn bao 60kg)
1104
1000
1090
Nhập khẩu cà phê rang xay (nghìn bao 60kg)
3
3
3
Nhập khẩu cà phê hòa tan (nghìn bao 60kg)
45
42
42
Tổng nhập khẩu (nghìn bao 60kg)
1152
1045
1135
Tổng cung (nghìn bao 60kg)
8209
8171
8606
Xuất khẩu hạt cà phê (nghìn bao 60kg)
3300
3200
3500
Xuất khẩu cà phê rang xay (nghìn bao 60kg)
16
4
3
Xuất khẩu cà phê hòa tan (nghìn bao 60kg)
1667
1496
1497
Tổng xuất khẩu (nghìn bao 60kg)
4983
4700
5000
Tiêu thụ cà phê rang xay (nghìn bao 60kg)
770
770
800
Tiêu thụ cà phê hòa tan (nghìn bao 60kg)
430
430
450
Tiêu dùng trong nước (nghìn bao 60kg)
1200
1200
1250
Tồn kho cuối kỳ (nghìn bao 60kg)
2026
2271
2356
Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Xuất nhập khẩu
Xuất khẩu
Vụ mùa 2014/15, Ấn Độ đã xuất khẩu được 4,7 triệu bao 60kg cà phê. Cà phê Robusta của Ấn Độ luôn được các thương nhân quốc tế ưa chuộng, đặc biệt là châu Âu. Các nước nhập khẩu cà phê từ Ấn Độ nhiều nhất là Ý, Đức và Nga. Các cảng xuất hàng chính là Mangalore (bang Karnataka), Cochin (bang Kerala), Chennai (bang Tamil Nadu).
Nhập khẩu
Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, Indonesia, Uganda và Kenya để chế biến và tái xuất. Cà phê nhập khẩu vào Ấn Độ sẽ được miễn thuế nếu được tái xuất theo chương trình quốc gia tái xuất cà phê. Tuy nhiên, các loại cà phê khác phải chịu mức thuế cao 30% và 100% nên có rất ít cà phê được nhập khẩu để tiêu thụ trong nước, hầu hết cà phê nhập khẩu phục vụ chế biến và tái xuất. Tính đến hết tháng 6/2015, Việt Nam đã xuất sang Ấn Độ 3.575 tấn cà phê với kim ngạch đạt 6,75 triệu USD.

comments

Nội dung liên quan