Mỹ – giá nhập tôm đang giảm trên 25 %

Tháng 5/2015, Mỹ NK 39.562 tấn tôm, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2014 (40.876 tấn); giá trị NK mặt hàng này giảm 25,5% đạt 366,2 triệu USD từ 491,5 triệu USD với giá trung bình giảm 22,9% xuống còn 9,24 USD/kg từ 11,99 USD/kg của cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ trong tháng 5/2015 với 9.558 tấn, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ đứng thứ 2 với 8.640 tấn, tăng 31,9%.

tom

NK tôm vào Mỹ từ Ecuador- nhà cung cấp lớn thứ 3 – giảm 24,5% xuống còn 6.641 tấn.

NK từ Việt Nam, nước cung cấp tôm lớn thứ 4 của Mỹ, giảm 29,6% xuống 3.831 tấn.

5 tháng đầu năm nay, NK tôm vào Mỹ đạt 220.245 tấn, trị giá 2,2 tỷ USD. Khối lượng NK tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái (206.091 tấn) trong khi giá trị giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái (2,6 tỷ USD).

5 tháng đầu năm 2015, giá NK trung bình giảm 20,3% xuống 9,98 USD từ 12,52 USD của cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu tôm vào Mỹ từ các nước (Đv: tấn)
Nguồn cung T5/2014 T5/ 2015 T1-T5/ 2014 T1-T5/ 2015 2014
Ấn Độ 6.548 8.640 33.478 43.616 108.664
Indonesia 7.883 9.558 40.577 49.177 103.329
Ecuador 8.799 6.641 37.501 36.517 92.320
Việt Nam 5.443 3.831 27.643 19.918 73.151
Thái Lan 3.919 3.978 21.928 25.663 64.430
Trung Quốc 2.603 1.951 13.565 10.540 32.504
Mexico 262 444 4.433 8.221 20.262
Malaysia 1.825 577 5.809 6.200 17.704
Peru 1.344 1.252 5.526 4.745 11.757
Honduras 244 130 1.781 1.429 8.010

comments

Nội dung liên quan