Liên hệ

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế Interseco  địa chỉ 358 Đường láng Đống Đa Hà nội .

Sđt 04.37957570 ,0966606057

gmail: laodongquocte@gmail.com

Skype : laodongquocte

yahoo:laodongquocte24h@yahoo.com