DU HỌC ĐÀI LOAN – KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ TOCFL 4/2019

🔥🔥🔥 Thông báo về kỳ thi TOCFL 4/2019 🎯 Thời gian dự kiến thi: 20/4/2019 🎯 Thời gian nhận đăng ký: Từ 20/02/2019 đến ngày 20/03/2019 🎯 Hình thức thi: CBT- phân cấp...

7 lao động Việt bị bắt vì đâm chết đồng hương ở Đài Loan

DU HỌC ĐÀI LOAN – Đại Học Quốc Gia Trung Ương, NCU

DU HỌC ĐÀI LOAN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRUNG HƯNG

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG (PHỒN THỂ) NGÀY 18/2

Thông báo tuyển trực tiếp xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển Dụng Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản ĐƠN GIÀN GIÁO Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng nhiều của các công ty Nhật Bản . hiện...

Nhật Bản sẽ là thị trường số 1

Mạo danh doanh nghiệp xuất khẩu lao động để lừa đảo

Giàu lên nhờ xuất khẩu lao động