Sản xuất lúa gạo của Nga dự kiến tăng trong năm 2015-2016

Theo cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo xay của Nga dự kiến sẽ tăng lên khoảng 700.000 tấn trong năm Marketing 2015-2016 (tháng 1 – tháng 12/2016), tăng so với khoảng 682.000 tấn trong năm Marketing 2014-2015.

luagao

Xuất khẩu tăng nhờ diện tích trồng lúa cao hơn, dự kiến sẽ tăng lên 200.000 ha trong năm Marketing 2015-2016 so với khoảng 196.000 ha trong năm Marketing 2014-2015.
Theo cơ quan thường trú, nhập khẩu gạo của Nga dự kiến sẽ vẫn ổn định ở mức 250.000 tấn trong năm Marketing 2015-2016, không thay đổi so với năm Marketing 2014-2015. Dự trữ cuối vụ năm Marketing 2015-2016 được dự kiến sẽ tăng lên khoảng 106.000 tấn so với khoảng 76.000 tấn trong năm Marketing 2014-2015. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo của Nga được dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 160.000 tấn trong năm Marketing 2015-2016 so với khoảng 190.000 tấn trong năm Marketing 2014-2015.

comments

Nội dung liên quan