54% thị phần thuốc trừ sâu là của trung quốc

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 60,9 triệu USD mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu, giảm 23,9% so với tháng 5/2015, tính chung nửa đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 398,4 triệu USD mặt hàng này, giảm 2,92% so với cùng kỳ 2014.

Việt Nam nhập thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ 15 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc là nguồn cung chủ yếu, chiếm trên 50% thị phần, tuy nhiên trong thời gian này tốc độ nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc lại giảm, giảm 6,34%, tương đương với 218,6 triệu USD.

thuoc-tru-sau
Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Hàn Quốc, đạt 24,9 triệu USD, tăng 104,05% – đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh đứng thứ hai. Kế đến là thị trường Singapore, đạt 22,9 triệu USD, tăng 2,74%…

Nhìn chung, nửa đầu năm nay, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng âm, số thị trường này chiếm tới 60%, trong đó nhập khẩu từ thị trường Anh giảm mạnh nhất, giảm 67,43%, tương đương với 4,1 triệu USD. Chiều ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Malaysia, tuy kim ngạch chỉ đạt 8,9 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội, tăng 118,54%.

comments

Nội dung liên quan