Nhật Bản sắp công bố quy định mới về kiểm soát nhập cư

Tư pháp Nhật Bản vừa tiến hành soạn thảo dự thảo quy định về kiểm soát nhập cư mới. Quy định này được xem xét và đánh giá lại 5 năm một lần hoặc lâu hơn

người-già-Nhật-Bản
người-già-Nhật-Bản

.

Dân số ngày càng già khiến Nhật Bản ngày càng thiếu nhân lực trầm trọng.

Dự thảo có đề cập đến việc Tokyo sẽ đồng ý tiếp nhận những người nước ngoài có kiến thức và trình độ cao xin nhập cư. Dự thảo nói rằng những người lao động này là cần thiết để giúp duy trì và phát triển xã hội, cũng như nền kinh tế Nhật Bản.

Bộ Tư pháp sẽ tham vấn với các cơ quan khác của Chính phủ Nhật Bản nhằm giúp đảm bảo cung cấp đủ số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng sẽ thắt chặt các quy định đối với các hồ sơ xin nhập cư không phù hợp. Động thái trên được áp dụng là do Nhật Bản gần đây phải tiếp nhận một số lượng ngày càng tăng các hồ sơ đăng ký xin làm việc hoặc định cư tại nước này

comments

Nội dung liên quan