DU HỌC ĐÀI LOAN – KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ TOCFL 4/2019

🔥🔥🔥 Thông báo về kỳ thi TOCFL 4/2019


🎯 Thời gian dự kiến thi: 20/4/2019
🎯 Thời gian nhận đăng ký: Từ 20/02/2019 đến ngày 20/03/2019
🎯 Hình thức thi: CBT- phân cấp
🎯 Số lượng đăng ký: 96 người
🎯 Lưu ý: Khi số người đăng ký đã đạt 96 người, hệ thống sẽ tự động dừng nhận đăng ký mà không đưa ra thông báo.
🎯 Nhanh tay đăng ký không hết chỗ nhé các bạn
☎️☎️☎️ 0986650385

comments

Nội dung liên quan