Hỗ trợ chi phí thi tiếng Hàn cho lao động các địa phương nghèo

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có thông báo về chính sách hỗ trợ NLĐ tại các huyện nghèo tham gia kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trong kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2017, Bộ LĐ-TB-XH đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn quốc dành 800 chỉ tiêu ngành nông nghiệp cho NLĐ cư trú dài hạn tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn phải hoàn thành tối thiểu chương trình giáo dục bậc tiểu học, đã đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp và có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn trước khi đi.

hanquoc-1428973296589

Hỗ trợ chi phí thi tiếng Hàn cho lao động các địa phương nghèo
NLĐ thuộc đối tượng hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tối đa là 4,5 triệu đồng/khóa học, còn lại các lao động thuộc đối tượng khác mức hỗ trợ tối đa 2,25 triệu đồng/khóa học. Riêng chi phí xét nghiệm một số bệnh theo phía Hàn Quốc yêu cầu, mức hỗ trợ tối đa là 140.000 đồng/lao động.

Các địa phương có thể tự tổ chức đào tạo tiếng Hàn hoặc tổng hợp danh sách gửi Bộ LĐ-TB-XH tổ chức lớp học tại Hà Nội. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương trực tiếp là Bộ LĐ-TB-XH. Các địa phương thuộc địa bàn triển khai chủ động bố trí ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác để đảm bảo chi phí đào tạo ôn luyện đề thi.

Thông báo tuyển dụng trực tiếp xuất khẩu lao động Đài Loan

Thông báo tuyển dụng trực tiếp xuất khẩu lao động Đài Loan

comments

Nội dung liên quan