Trả lương ngừng việc cho người lao động

Nguyễn Ngọc Phong (Công ty Việt Tú; quận Thủ Đức, TP HCM) khiếu nại: “Công ty gặp khó khăn nên đã chuyển một số lao động, trong đó có tôi, làm công việc trái chuyên môn 60 ngày.

Hết hạn, công ty không bố trí chúng tôi trở lại làm công việc cũ nên một số người không chịu làm việc. Công ty thông báo sẽ cho chúng tôi nghỉ việc vì nghỉ quá 5 ngày trong tháng…”.

tra-luong-ngung-viec-cho-nguoi-lao-dong

Ông Trần Văn Nam, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có thiếu sót khi điều chuyển NLĐ làm việc trái ngành nghề quá thời gian quy định. Sau khi xem xét, giám đốc đã yêu cầu bố trí công việc cũ cho họ. Những ngày NLĐ không làm việc sẽ được trả lương ngừng việc theo đúng quy định.

comments

Nội dung liên quan