Bão Melor sức gió mạnh nhất 185 km/h hướng vào biển Đông

Với sức gió vùng gần tâm bão mạnh nhất cấp 15 (165-185 km/h) bão Melor đang ở vùng biển miền Trung Philippines, có thể vào biển Đông sáng 16/12. Theo Trung tâm... Read more »