lao động Việt tại Đài Loan phải về nước trước hạn được Bảo vệ quyền lợi

Trước tình hình nhiều nhà máy tại Đài Loan đang cắt giảm nhân sự do kinh tế khó khăn, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã yêu cầu doanh nghiệp tăng cường quản lý lao động, kiểm tra tình hình việc làm của nhà máy trước khi cung ứng lao động sang Đài Loan và bảo vệ quyền lợi cho người lao động phải mất việc, về nước trước hạn.

lao-động-về nước

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trở về.

Đây là nội dung công văn số 1471/QLLĐNN-ĐL-CM của Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa gửi tới các doanh nghiệp thông báo một số tình hình về lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan .

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan cho biết, kinh tế Đài Loan đang bị ảnh hưởng xấu bởi biến động của kinh tế thế giới, dẫn đến việc làm và thu nhập của một bộ phận lao động nước ngoài gặp khó khăn.

Gần đây, các nhà máy lớn, đặc biệt là các nhà máy điện tử nhận nhiều lao động nước ngoài không nhận thêm lao động nước ngoài theo kế hoạch hoặc thu hẹp sản xuất, cắt giảm giờ làm, nhân lực. Một số lao động Việt Nam phải chuyển chủ hoặc về nước trước hạn.

 

Trước tình hình đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp tìm hiểu và theo dõi sát tình hình người lao động do doanh nghiệp đưa đi đang làm việc ở Đài Loan đặc biệt là các nhà máy sản xuất điện tử để kịp thời xử lý, giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong trường hợp bị giảm giờ làm, cắt giảm nhân công, phòng tránh tình trạng lao động bỏ hợp đồng. Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với đối tác và chủ sử dụng tìm việc làm mới cho người lao động tại Đài Loan

Đối với các đợt tuyển dụng mới, doanh nghiệp phải kiểm tra tình hình việc làm, thu nhập của nhà máy trước khi tổ chức đưa lao động đi. Trường hợp lao động đã được đào tạo và làm thủ tục đưa đi mà bị tạm hoãn xuất cảnh thì doanh nghiệp phải giải thích rõ với người lao động và có phương án giải quyết theo hướng giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người lao động.

Các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình lao động do doanh nghiệp đưa đi bị về nước trước hạn do nhà máy cắt giảm, thu hẹp sản xuất trong 3 tháng qua gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 15/10

comments

Nội dung liên quan