Không thu phí quá 30 triệu đồng với lao động giúp việc ở Đài Loan

Không thu phí quá 30 triệu đồng với lao động giúp việc ở Đài Loan

            Người sang Đài Loan  làm khán hộ công gia đình (giúp việc gia đình) sẽ không phải đóng quá 30 triệu đồng tiền phí dịch vụ và môi giới cho doanh nghiệp.

           Bộ LĐ-TB&XH vừa  ban hành Công văn số 1538/LĐTBXH – QLLĐNN (9/5/2016) hướng dẫn các doanh nghiệp về việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan. Trong đó nêu rõ các khoản thu của doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài với 2 nghề là khán hộ công gia đình (giúp việc gia đình) và lao động thuyền viên tàu cá gần bờ tại Đài Loan.

           Cụ thể, các doanh nghiệp không được thu của người lao động làm nghề khán hộ công gia đình vượt quá 1.400 đô la/người/hợp đồng 3 năm (khoảng 30 triệu đồng), bao gồm phí dịch vụ (không quá 1.000 USD) và tiền môi giới (không quá 400 USD).

           Bên cạnh đó, chi phí đào tạo cho lao động nghề này không được thu quá 4,5 triệu đồng/khóa (390 giờ). Tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng không được quá 800 USD/người/hợp đồng đối với lao động khán hộ công gia đình.

           Còn với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ, doanh nghiệp không được thu phí dịch vụ quá 620 USD/người/hợp đồng 3 năm; tiền môi giới không quá 400 USD/người/hợp đồng 3 năm. Chi phí đào tạo không quá 532 ngàn đồng/khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ.

          Các doanh nghiệp phải cấp hóa đơn/phiếu thu đầy đủ cho người lao động khi thực hiện các khoản thu nêu trên.

          Bên cạnh đó, Công văn hướng dẫn cũng nêu rõ về điều kiện hợp đồng lao động ký giữa lao động và chủ sử dụng ở Đài Loan có mức lương không thấp hơn 17.000 Đài tệ/tháng (khoảng 12.7 triệu đồng) với nghề khán hộ công gia đình. Điều kiện ăn, ở, người lao động được chủ sử dụng cung cấp miễn phí; vé máy bay được chi trả ít nhất 1 lượt về nước khi kết thúc hợp đồng. Được chủ sử dụng mua bảo hiểm rủi ro với mức bồi thường tối thiểu 300 ngàn Đài tệ (hơn 200 triệu đồng).

          Mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, riêng trong tháng 4/2016, có 3.307 lao động nữ đi lao động ở nước ngoài. Riêng thị trường Đài Loan có hơn 1.400 lao động nữ.

Thông báo tuyển trực tiếp xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển Trực tiếp điện tử Thăng Dương (không qua trung gian môi giới)

PHÁT SỐT VỚI HƠN 1000 SUẤT HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN VISA THẲNG

comments

Nội dung liên quan