Đài Loan đã ký và áp dụng Luật mới về di trú với Lao Động BHP tại Đài Loan

Ngày 5/7 vừa qua,Đài Loan đã ký Luật mới về di trú. Theo Luật mới của Đài Loan về di trú, hơn 29.000 người sẽ bị trục xuất trong thời gian tới.Luật... Read more »