Đi xuất khẩu lao động, có được bảo lưu bảo hiểm xã hội?

Đi xuất khẩu lao động, có được bảo lưu bảo hiểm xã hội?

Bạn đọc T.H, email: nguyenthinhux@xxx, hỏi:

Em nghỉ việc ở Cty từ tháng 8.2017. Năm sau, em đi xuất khẩu lao động nên không lãnh được BHXH một lần. Em có thể bảo lưu thời gian tham gia BHXH không và thủ tục thế nào?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 5, Điều 3 Luật BHXH 2014 quy định: Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi NLĐ bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng.

Trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Do đó, sau khi Cty chốt sổ BHXH, bạn nhận sổ BHXH và giữ cẩn thận để sau này làm thủ tục đóng nối BHXH hay nhận BHXH một lần.

Thời gian đã tham gia BHXH của bạn được bảo lưu và ghi nhận trong hệ thống của cơ quan BHXH.

Thông báo tuyển trực tiếp xuất khẩu lao động Nhật Bản

PHÁT SỐT VỚI HƠN 1000 SUẤT HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN VISA THẲNG

Thông báo tuyển dụng trực tiếp xuất khẩu lao động Đài Loan

comments

Nội dung liên quan