QUY ĐỊNH ĐỔI CHỦ VÀ QUY TRÌNH ĐỔI CHỦ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

QUY ĐỊNH ĐỔI CHỦ VÀ QUY TRÌNH ĐỔI CHỦ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Lao_động được đổi_chủ thuộc những đối tượng dưới đây : ✅Công ty phá sản và chủ bỏ trốn ✅Chủ di dân sang... Read more »

Tin chính thức: Tăng lương cho người lao động bắt đầu từ ngày 01/01/2019

Tin chính thức: Tăng lương cho người lao động bắt đầu từ ngày 01/01/2019 TIN VUI CHO CÁC BẠN DU HỌC  XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: ĐÀI LOAN CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN 23.100 ĐÀI... Read more »