Một-góc-Thái-Lan.

Gặp mặt gần 1.000 đại diện kiều bào Việt Nam tại Thái Lan

Tối 17/10, tại tỉnh Sakon Khanon, nơi đặt trụ sở Tổng hội người Việt Nam ở Thái Lan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt... Read more »