Xuất khẩu lao động Đài Loan : lịch bay ngày 25/10/2017

Xuất khẩu lao động Đài Loan : lịch bay ngày 25/10/2017

Quý công ty xin chúc mừng  2 em Nguyễn Văn Hưng và Lê Văn Thắng đơn hàng tiện CNC công xưởng Phượng Tôn  bay lúc 11:35 – 15:10  ngày 25/10/2017.

QÚY CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ INTERSERCO xin chúc  2 em lên đường bình an, công việc ổn định, có thu nhập tốt. Chúc 2 em hoàn thành tốt giấc mơ Đài Loan của 2 em nhé.

Tuyển Trực tiếp điện tử Thăng Dương (không qua trung gian môi giới)

Thông báo tuyển trực tiếp xuất khẩu lao động Nhật Bản

Thông báo tuyển dụng trực tiếp xuất khẩu lao động Đài Loan

comments

Nội dung liên quan