Tuyển Đơn hàng chế tạo máy Lập Thành (Nghi Lan – Đài Bắc)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng chế tạo máy Lập Thành (Nghi Lan – Đài Bắc) Tên nhà máy: LẬP THÀNH Địa chỉ: NGŨ KẾT, NGHI LAN 宜蘭縣五結鄉利興三路8號 *Loại... Read more »

Tuyển Đơn hàng thao tác máy Cửu Cổ (Nghi Lan – Đài Bắc)

ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY (đồ uống, nước khoáng) TĂNG CA 90H Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng thao tác máy Cửu Cổ (Nghi Lan – Đài Bắc) Tên... Read more »

Tuyển Đơn hàng GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ở Hữu Doang (Cao Hùng)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ở Hữu Doang (Cao Hùng) Chủ sử dụng: VƯƠNG GIA HÂN Thời hạn hợp đồng:3 năm Địa điểm: HỮU... Read more »

Tuyển Đơn hàng nữ may Thiệp Mỹ Giai (Tân Trang – Tân Bắc)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Tuyển Đơn hàng nữ may Thiệp Mỹ Giai (Tân Trang – Tân Bắc) Tên nhà máy: THIỆP MỸ GIAI Địa chỉ: TÂN TRANG, TÂN BẮC 新北市新莊區思源路94巷7號... Read more »

Tuyển Đơn hàng điện tử Hóa Cạnh (Tịch Chỉ – Tân Bắc)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng điện tử Hóa Cạnh (Tịch Chỉ – Tân Bắc) Tên nhà máy: HÓA CẠNH Địa chỉ: TỊCH CHỈ–TÂN BẮC 新北市汐止區大同路三段188號6樓之2 *Loại hình công... Read more »

Tuyển Đơn hàng nữ dệt may Quần Kiệt (Thụ Lâm – Tân Bắc)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng nữ dệt may Quần Kiệt (Thụ Lâm – Tân Bắc) Tên nhà máy: QUẦN KIỆT Địa chỉ:THỤ LÂM–TÂN BẮC 新北市樹林區忠愛街4號6樓 *Loại hình công... Read more »

Tuyển Đơn hàng hộ lý Cao Hùng

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng hộ lý Cao Hùng 1. Tên nhà máy: HỘ LÝ HỰU AN Địa chỉ: TIỂU CẢNG, CAO HÙNG 高雄市私立祐安老人長期照顧中心 高雄市小港區 *Loại hình công... Read more »

Tuyển Đơn hàng cơ khí thiếu tháng An Khải (Hương Sơn – Tân Trúc)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng cơ khí thiếu tháng An Khải (Hương Sơn – Tân Trúc) Tên nhà máy: AN KHẢI Địa chỉ: HƯƠNG SƠN, TÂN TRÚC 新竹市香山區牛埔南路246巷11號... Read more »

Tuyển Đơn hàng cơ khí An Khải (Hương Sơn – Tân Trúc)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng cơ khí An Khải (Hương Sơn – Tân Trúc) Tên nhà máy: AN KHẢI Địa chỉ: HƯƠNG SƠN, TÂN TRÚC 新竹市香山區牛埔南路246巷11號 *Loại hình... Read more »

Tuyển Đơn hàng quà tặng Lễ Tưởng Gia (Tịch Chỉ – Tân Bắc)

Xuất khẩu lao động Đài Loan – Đơn hàng quà tặng Lễ Tưởng Gia (Tịch Chỉ – Tân Bắc) Tên nhà máy: LỄ TƯỞNG GIA Địa chỉ: TỊCH CHỈ, TÂN BẮC 新北市汐止區... Read more »