NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở ĐÀI LOAN SẼ ĐƯỢC TĂNG LÊN 22.000 TRONG NĂM 2018

HỘI THẢO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở ĐÀI LOAN SẼ ĐƯỢC TĂNG LÊN 22.000 TRONG NĂM 2018

Ngày 18/8, Bộ Lao Động tiến hành xem xét vấn đề về mức lương cơ bản, do bà Lâm Mỹ Châu bộ trưởng bộ lao động đích thân tổ chức , sau khoảng bốn tiếng đồng hồ thảo luận thì đã đưa ra nghị quyết “ Mức lương cơ bản hàng tháng sẽ tăng từ 21,009 NDT lên 22000 NDT và quyết định này được áp dụng bắt đầu vào năm sau”, tốc độ tăng khoảng 4,72%, số tiền tăng lên tầm 133-140 NDT tương đương với 5,26%. Trung bình 195 triệu người sẽ được hưởng lợi từ quyết định này. Thời gian nghị quyết thực thi sẽ được bộ Lao động báo cáo lên Viện Hành chính để thẩm định.

Bộ Lao Động đã chỉ ra rằng , lần họp này các ủy viên tham gia hội nghị có thái độ tương đối hăng hái. Mọi người đều nhiệt tình tham gia phát biểu ý kiến, việc điều chỉnh mức lương cơ bản có liên quan đến khá nhiều phương diện. Thông qua những lần trao đổi ý kiến quan điểm từ nhiều phía đặc biệt là từ phía chính phủ thì tất cả đều thống nhất

Quyết định này đưa ra đều đã xem xét tình hình chung của nền kinh tế – xã hội bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước, chi phí vật giá tiêu dùng , Lực lượng suất lao động và mức thu nhập hàng tháng của người lao động tại nơi làm việc và từ những nguồn khác nhau

Bộ trưởng bộ Lao động cho biết thêm, sau khi điều chỉnh tăng mức lương cơ bản mỗi tháng tăng tới 22000 NDT thì có khoảng 1,66 triệu người lao động được hưởng lợi ,còn mỗi giờ lao động tăng tới 140 NDT thì ước tính 39 triệu người được hưởng lợi

Bộ trưởng bộ lao động nói khi mức lương cơ bản tăng thì cuộc sống cơ bản của người lao động được cải thiện, kích thích khả năng tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đó sẽ là điều kiện thuận lợi nền kinh tế phát triển . Và nhiều hơn nữa đó là động lực để nguồn lao động làm việc, xâ dựng được mối liên kết hài hòa giữa công ty với người lao động, hợp tác với nhau để tạo một đất nước giàu mạnh .

Thông báo tuyển dụng trực tiếp xuất khẩu lao động Đài Loan

Thông báo tuyển trực tiếp xuất khẩu lao động Nhật Bản

comments

Nội dung liên quan