Sự khác biệt trường công, trường tư tại đất nước Mỹ

Câu hỏi : em không hiểu rõ lắm về các loại trường đại học công, đại học tư và cao đẳng cộng đồng tại Mĩ, công ty có thể tư vấn cho e hiểu rõ hơn được không ạ? (bạn Mai Lan, Hà Nội)


Tại Mỹ, sự khác biệt về cơ cấu giữa các trường đại học công, đại học tư, và cao đẳng cộng đồng chủ yếu nằm ở mức học phí, thời gian học, và đối tượng tuyển sinh.

my

Để giáo dục đại học phù hợp với khả năng chi trả của người dân, chính quyền các bang đã lập ra đại học công và liên tiếp trợ cấp cho các trường này. Do nhận được trợ cấp từ chính phủ, trường đại học công thường có học phí thấp hơn so với trường đại học tư. Trường công thường sẽ có từ “State University” trong tên mình hoặc bao gồm tên của bang hay tên địa danh (chẳng hạn như New York hay California). Số lượng sinh viên nhập học những trường này thường cao, khoảng 20.000 sinh viên hoặc hơn. Tại các trường này, người dân trong tiểu bang (những người sinh sống và đóng thuế trong tiểu bang đó) trả học phí thấp hơn so với sinh viên ngoài tiểu bang.

Sinh viên Quốc tế trả học phí cao hơn

Sinh viên quốc tế được coi là ngoài tiểu bang và không được hưởng mức học phí thấp. Tuy nhiên, một số trường vẫn có mức học phí thấp cho sinh viên ngoài bang và sinh viên quốc tế đến từ các tiểu bang, quốc gia, hay tổ chức mà họ đã có những thoả thuận riêng.

Trường tư được các cựu sinh viên tài trợ nhiều

Các trường đại học tư mặt khác được tài trợ bởi các nhà tài trợ, kinh phí nhà nước cho nghiên cứu, đóng góp của cựu sinh viên, và học phí của sinh viên. Số lượng tuyển sinh có xu hướng nhỏ hơn so với các trường đại học công và cao đẳng, với khoảng 6.000 sinh viên hoặc ít hơn. Ngoài ra, trường tư không phân biệt sinh viên trong hay ngoài bang, do đó mức thu học phí là như nhau. Trường nam sinh, nữ sinh hay trường tôn giáo thường là các trường tư. Các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton trong nhóm Ivy League, cũng thường là các trường tư.

Vì các trường tư hạch toán độc lập hơn các trường công nên thường có nhiều kinh phí hơn để đầu tư vào trường lớp, giáo viên và dịch vụ cho sinh viên. Vì vậy, khác với ở Việt Nam, hệ thống trường tư ở Mỹ thường mạnh hơn và có chất lượng hơn trường công.

comments

Nội dung liên quan