Kinh tế Việt Nam ra sao khi giá dầu về 30 USD một thùng

Cú sốc giảm giá dầu có thể ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Việt Nam năm tới, song chưa chắc đã là điều bất lợi trong trung hạn. Bộ Tài chính:... Read more »