DU HỌC ĐÀI LOAN – ĐẠI HỌC PHÙNG GIÁP

Trường Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University), thành phố Đài Trung.

Trường đại học Phùng Giáp được thành lập vào năm 1961, và trong suốt hơn 50 năm qua trường đã đạt được danh tiếng trở thành một trong những trường uy tín nhất ở Đài Loan. Hiện nay trường có khoảng 20,000 sinh viên theo học hằng năm. Hơn 150,000 sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp to lớn cho nền kinh phát triển thần kỳ ở Đài Loan.

CÁC NGÀNH HỌC:

1/ TRƯỜNG KINH DOANH:

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh tế
 • Luật tài chính và kinh tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản lý công nghệ
 • Tiếp thị
 • Chương trình Thạc sĩ kinh doanh
 • Thống kê

2/ TRƯỜNG KỸ THUẬT

 • Vật liệu sợi và composite
 • Kỹ sư công nghiệp và quản lý hệ thống
 • Thạc sĩ chương trình điện âm học
 • Thạc sĩ khoa học và công nghệ năng lượng xanh
 • Tiến sĩ chương trình kỹ thuật cơ khí và hàng không

3/ TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 • Kiến trúc
 • Kỹ sư xây dựng
 • Thiết kế phong cảnh và nội thất
 • Quản lý đất đai
 • Tiến sĩ chương trình kỹ thuật xây dựng và thủy lực
 • Công nghệ và quản lý vận tải
 • Kỹ thuật và bảo tồn tài nguyên nước

4/ TRƯỜNG TÀI CHÍNH:

 • Tài chính
 • Quản lý rủi ro và bảo hiểm
 • Tiến sĩ tài chính

5/ TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Trung tâm nghệ thuật
 • Văn học Trung Hoa
 • Văn học và ngoại ngữ
 • Lịch sử và di tích lịch sử
 • Trung tâm ngôn ngữ
 • Chính sách công cộng

6/ TRƯỜNG THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN

 • Kỹ thuật điều khiển tự động
 • Kỹ thuật thông tin
 • Kỹ sư điện
 • Kỹ sư điện tử
 • Kỹ sư thông tin và khoa học máy tính
 • Tiến sĩ chương trình kỹ thuật điện và thông tin

7/ TRƯỜNG KHOA HỌC

 • Toán ứng dụng
 • Trung tâm nghiên cứu và giáo dục môi trường và sức khỏe
 • Kỹ thuật môi trường và khoa học
 • Trung tâm nghiên cứu vật liệu
 • Lượng tử ánh sáng
 • Trung tâm dạy học và nghiên cứu vật lý

HỌC PHÍ: những phí dưới đây được tính bằng Đài tệ (NTD)

Học phíTrường

Học phí/ 1 học kỳ

Các lệ phí khác/ 1 học kỳ

Tổng cộng

Trường kỹ thuật

41,000

13,970

54,970

Trường kinh doanh

39,190

8,630

47,820

Trường khoa học

41,000

13,520

54,520

Trường khoa học xã hội và nhân văn

39,190

7,890

47,080

Trường thông tin và kỹ thuật điện

41,000

13,970

54,970

Trường xây dựng và phát triển

41,000

13,970

54,970

Trường tài chính

39,190

8,630

47,820

Chú ý:

HỌC BỔNG SINH VIÊN QUỐC TẾ FCU:

Trường Đại học có 2 loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế ( loại A và loại B). Học bổng loại A là 120,000 NT và loại B là 60,000 NT / 1 năm học. Học phí sẽ được chi trả trực tiếp từ phần thưởng học bổng trong khi phần còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của người nhận học bổng mỗi nửa năm vào tháng 3 và tháng 10. Để nộp đơn xin học bổng này, xin hãy đánh dấu vào lựa chọn đơn xin nhập học dành cho sinh viên quốc tế

comments

Nội dung liên quan